Stichting Basset Herplaatsen Nederland

Je kunt niet alle honden van de wereld redden... maar je kunt wel de wereld van één hond redden.

De Stichting Basset Herplaatsen Nederland (SBHN) zet zich in voor bassets die om uiteenlopende redenen niet meer bij hun eigenaar kunnen blijven. Het kan gaan om persoonlijke omstandigheden als ziekte of verhuizing naar een verpleeghuis, maar bijvoorbeeld ook om verwaarloosde en/of mishandelde bassets. Het zijn altijd schrijnende gevallen. Dankzij de tussenkomst van de SBHN kan worden voorkomen dat de bassets in het asiel terecht komen. In plaats daarvan krijgen ze meteen een fijn nieuw thuis. Als dit nieuwe thuis niet direct voorhanden is, heeft de SBHN de mogelijkheid om de hond tijdelijk in een gezinsvervangende situatie te plaatsen; door het hele land zijn er vrijwilligers die deze noodopvang aanbieden.

Herplaats Basset

Om ook probleemgevallen en urgente situaties het hoofd te kunnen bieden, heeft de SBHN de BIN-pot voor Bassets In Nood in het leven geroepen. Het geld dat voor deze BIN-pot bijeen wordt gebracht, wordt ondermeer gebruikt voor medische kosten en soms om bassets vrij te kopen uit een asiel.

Voor de bemiddeling van de bassets wordt gebruikt gemaakt van de website www.bassetherplaatsen.nl. Van elke basset die ter herplaatsing wordt aangeboden, staat een uitgebreid profiel op de site met achtergrondinformatie en foto's. Zowel de mensen die een basset voor herplaatsing aanmelden als degenen die de hond in huis willen nemen, zijn gehouden aan de voorwaarden die de SBHN stelt. Dat gebeurt uitsluitend in het belang van de honden.

De stichting is ook altijd op zoek naar gastgezinnen voor een "korte" periode. Hiervoor kunt u zich online aanmelden, echter er worden vooral "hondenmensen" gezocht en niet zozeer mensen met honden.

Word donateur

Word donateur … de bassets hebben uw steun hard nodig! rekeningnummer NL69RABO0163695431 t.n.v. Stichting Basset Herplaatsen Nederland. Inschrijving KvK te Rotterdam 24457915. De stichting is een ANBI.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar: www.bassetherplaatsen.nl

Zooplus